امروز: 1393/09/07
مناسبت: شب ششم دهه صفر
تاریخ: 1393/09/07
ساعت: 20:30
سخنران: شیخ مهدی عامریان
مداح: کربلایی امیر کرمی
آدرس: اتوبام صیاد شیرازی _ خروجی هروی _ گلستان سوم