امروز: 1393/08/10
مناسبت: شب هشتم محرم 1436
تاریخ: 1393/08/10
ساعت: 21:30
سخنران: شیخ مهدی عامریان
مداح: کربلایی امیــر کرمـی
آدرس: اتوبان صیادشیرازی.خروجی هروی.انتهای گلستان سوم