امروز: 1395/12/04
مناسبت: جلسه هفتگی (شنبه)
تاریخ: 1395/12/07
ساعت: 20:00
سخنران: حجت الاسلام شیخ محمدرضا شیخان
مداح: حاج محمدسراج.کربلایی امیـرکرمی
آدرس: اتوبان صیاد شیرازی-خروجی هروی-انتهای گلستان سوم